*4,7 milyar yıl önce Güneş Sistemi yoğunlaşmıştır.

*4,6 milyar yıl önce gaz, kozmik döküntüler ve yıldızlar arası partiküllerin bir araya gelmesi ile Dünya oluşmuştur.

*4,5 milyar yıl önce Theia gezegeni Dünya’ya çarpmış, çarpışma sonucu uzaya saçılan parçalardan, yörüngede kalanlar Ay’ı oluşturmuştur.

yer-yuvarinin-olusumu-ve-gelisimi-1

*4,5 milyar ila 4,2 milyar yıl önce, radyoaktif bozulma, yoğun volkanik faaliyetler, çok sayıda meteorit bombardımanları sonucu yer küre de yoğun ve yüksek ısınma meydana gelmiştir. Mantodaki kimyasal ayrışma sonucu demir ve nikelden çekirdek, volkanik faaliyetler gibi etkilerle serbestleşen metan, azot, yoğun karbondioksit, kükürt gibi gazlardan bugünkünün yaklaşık 90 katı yoğunlukta ilkel atmosfer oluşmuştur.

*4,2 ila 4 milyar yıl önce ilk kıtasal kayalar oluşmaya başlamış, meteorit bombardımanları sonucu gazların çıkışı artmış, atmosfer kısmen zenginleşmeye başlamıştır. Yeryüzü sıcaklığı 100 0C’nin altına düşmeye başlamış, bunun sonucu olarak su buharlaşmamaya başlamış ve havzalarda toplanmaya başlamıştır. Yer küre ile ay arasındaki manyetik etkileşimi sonucu, Allen Kuşakları oluşmuştur. Bu manyetik kuşaklar, güneş ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan işlevi görmekte ve yaşam için elverişli koşulların oluşmasında önemli bir adım niteliğindedir.

*4 miyar yıl önce Nebula ismi verilen geniş alanlara yayılmış olan toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı sayesinde meteor bombardımanları azalmış ve yer kabuğu daha güvenli bir yer haline gelmeye devam etmiştir.

*3,8 milyar yıl önce ilkel kıtalar oluşmaya başlamış, sedimantasyon yavaş yavaş başlamıştır.

*3,6 milyar yıl önce volkanik faaliyetler etkinliğini yitirmeye başlamış, yerküre soğumaya devam etmiştir.

*3,5 milyar yıl önce atmosferde su buharı yoğunlaşmaya başlamış 50 ile 100 milyon yıl arası sürdüğü düşünülen yoğun yağmurlar sonucu okyanuslar oluşmuştur. Aynı dönemde ilkel kara parçalarının çarpışması sonucu ilk büyük kıta oluşumları gerçekleşmiştir.

Yaşamın başlangıcını gösteren en eski bulgular 3,5 milyar yıl öncesine ait silindirik veya eliptik tarzda parçalanmış hücre duvarı örnekleridir.

*Stromatolitlerin (siyanobakteri komünü) ortaya çıkmasıyla ilk canlılar dünya üzerinde hüküm sürmeye başlamıştır.

yer-yuvarinin-olusumu-ve-gelisimi-2

Stromatolitler (Batı Avustralya)

*2,5 milyar yıl önce okyanuslarda bulunan oksijen ve atmosferdeki serbest oksijen zenginleşmeye devam etmiş, oksijen artışı fotosentez yeteneği daha gelişmiş su yosunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.