Venüs, Güneş sisteminde bulunan en ilginç gezegenlerden birisidir. Öyle ki güneşe yakınlık açısından ikinci gezegen olmasına rağmen, en sıcak gezegendir. Bir diğer ilginç özelliği ise kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketinin diğer gezegenlere göre oldukça yavaş ve ters yönde olmasıdır.

Ortalama yüzey sıcaklığı 4640C olarak tespit edilmiştir. Dünya ile kıyaslandığında çok yüzeyinde yüksek basınç söz konusudur. (92 bar)

Sayılarla belirtmek gerekirse 1 Venüs günü, 243 Dünya gününe eşittir. Güneş çevresindeki turunu ise 224 günde tamamlar.

Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahiptir, öyle ki güneş ışınlarının yaklaşık %75’ini geri yansıtmaktadır. Bu kalın atmosfer %96,5 karbondioksit, % 3,5 nitrojen içermektedir. Minör elementler ise sülfür dioksit, Argon, Su, Karbon Monoksit, Helyum ve Neondur. Dolayısıyla canlı yaşamı için uygunluk söz konusu değildir.

Dünya gibi aktif bir tektonizması bulunmadığı düşünülmektedir, (bu bir tahmin olup kesinlik söz konusu değildir.),bir manyetik alanı bulunmamaktadır.

İnsanlık, Venüs’e yönelik başarılı gözlemini 1962 yılında gerçekleştirmiş; kalın atmosferi nedeniyle radar sinyallerinden faydalanılarak bir haritalaması yapılmıştır.

Bir diğer özelliği, Venüs bir doğal uyduya sahip değildir. Oldukça aktif bir volkanizması bulunmaktadır.

Kaynak: NASA