Aşağıdaki metinler ve filmler on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar gelen varoluşçu eğilimlerin anlaşılması için hem edebî hem teorik hem de sinematografik bir zemin oluşturacaktır. Bu temel metin ve filmlerin dışında da özellikle yirminci yüzyıldaki sinema ve yazın eserlerinin pek çoğunda varoluşçu izler bulunabilir. Bu yüzden burayla sınırlı kalmamakta fayda vardır.

Kitaplar:

Ya / Ya Da, Søren Kierkegaard

Korku ve Titreme, Søren Kierkegaard

Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Søren Kierkegaard

Karamazov Kardeşler, Fyodor Dostoyevski

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche

Güç İstenci, Friedrich Nietzsche

İyinin ve Kötünün Ötesinde, Friedrich Nietzsche

Dönüşüm, Franz Kafka

Dava, Franz Kafka

Godot’yu Beklerken, Samuel Beckett

Sisifos Söyleni, Albert Camus

Düşüş, Albert Camus

Yabancı, Albert Camus

Veba, Albert Camus

Başkaldıran İnsan, Albert Camus

Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir, Jean-Paul Sartre

Varlık ve Hiçlik, Jean-Paul Sartre

Bulantı, Jean-Paul Sartre

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger

Felsefe Nedir?, Karl Jaspers

İkinci Cinsiyet, Simone de Beauvoir

Varoluş Felsefelerine Giriş, Emmanuel Mounier

Varoluşçular Kahvesi, Sarah Bakewell

Varoluşçuluk, Jacques Colette

Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, Frank Magill

Filmler:

Yedinci Mühür, Ingmar Bergman

Ordet / Söz, Theodor Dreyer

Kurban, Andrei Tarkovsky

Rastgele Balthasar, Robert Bresson

Yurttaş Kane, Orson Welles