Pterozorlar ya da bilimsel ismiyle ‘Pterosauria’ takımının bilinen en yaşlı üyeleri Alt Jura dönemi katlarından Liyas döneminde (Günümüzden 130-150 milyon yıl önce) tespit edilmiştir.

Bu korkunç sürüngenlerin kanat açıklıkları 6 – 8 metreye kadar erişebilmektedir.

Soyları, Tebeşir dönemi olarak da bilinen Kretase döneminde (Günümüzden 65 milyon yıl önce) tükenmiştir, bu tükeniş hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. En kabul gören görüş Meksika Yucatan Adası açıklarına çarpan meteordur.

Pterozorların pek çoğunda tipik sürüngen dişleri bulunmaktadır. Evrim sürecini hızlı adımlarla ilerleyen türlerinde boynuzumsu bir gaga bulunmaktadır. Kemik yapıları günümüz kuşlarında da olduğu gibi hafifleşmesi için, hava dolaşımına olanak sağlayacak şekilde içleri boş olarak evrilmiştir. Bu özellikleri nedeniyle kuşların ataları olarak kabul görmektedirler.

Pterozorların kasları günümüz kuşları kadar kuvvetli değildir. Devasa kanatlarını çırparak değil, açarak süzülme hareketiyle yer değiştirdikleri düşünülmektedir. Kol kemiklerinin ucunda, tırnaklı 4 parmakları bulunmaktadır. Yakın zamandaki araştırmalar, bu küçük kol ve tırnakların çiftleşme sırasında partnerlerini tutmak için kullandıklarını ortaya koymuştur.

Pterozorlar muhtemelen homeotermi (vücut sıcaklığını sabit tutabilme) yeteneğine sahiptirler.

Üstte bir Rhamphorhynchus, altta ise Pterodactyloidea takımından Pteranodon

İki alt takıma ayrılmışlardır;

Eski ve uzun kuyruklu türler Rhamphorhynchus ve Dimorphodon

Yeni ve kısa kuyruklu türler Pterodactyloidea takımıdır.

Pterodactylus fosili

 

Uzun kuyruklu türlerden Rhamphorhynchus