Özyeğin Üniversitesinde gerçekleşecek çalıştayda Özyeğin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831 – 1928)” başlıklı projenin bulguları paylaşılacak.

Bugüne kadar Osmanlı-Türk edebiyatı tarihinde roman tefrikaları üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmamış olmasından hareketle projenin temel hedefi 1831 – 1928 yılları arasında Arap alfabesiyle basılan gazete ve dergiler taranarak, bu gazete ve dergilerde yayımlanmış olan roman tefrikaları tespit edilerek bütünlüklü bir tefrika roman tarihi yazmak.


Ayrıca edebiyat tarihlerinde yer almayan, gazete sayfalarında unutulmuş roman ve romancıların gün yüzünde çıkarılması da amaçlanmaktadır.

Mayıs 2014’te başlayan projede şu ana kadar 290 süreli yayın tarandı ve 538 telif ve 702 çeviri tefrika roman tespit edildi. Bulunan tefrika romanların dijital kopyalarına Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinin eResearch@ozyegin platformunda bulunan “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi” başlıklı veritabanından tüm araştırmacılar ücretsiz olarak ulaşabilecekler. 2 Ocak 2017 tarihinde erişime açılan veritabanının Mayıs 2017’de tamamlanması hedeflenmektedir.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye http://tefrikaroman.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.