Hayvan Hakları

Kurban Ritüelinin Kökenleri

Hemen her toplumda kurban ritüelinin varlığına tanıklık ederiz. Bu dinî davranışı açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülür. Bazılarına göre Tanrı’ya adanmışlığın tezahürü, bazılarına göreyse toplumsal şiddetin bertarafı… Bu yazıda kurban ritüelinin tarihsel arka planını ve günümüzdeki yansımasını tartışacağım. Oedipus Kompleksi…

Yazıyı göster