Filozofi

Ölüm Korkusu ve Yaşamın Anlamı ProblemiÖne çıkan

Timor mortis morte pejor. – Ölüm korkusu ölümden daha kötü. Kendi varlığının farklında ve istencinde olan hemen her canlı, ölüm korkusunu dinamik bir biçimde varoluşunun temelinde bulur. Bu korku daima yaşama içkindir ve kendisini farklı biçimlerde ortaya koyar: Yükseklik korkusu,…

Yazıyı göster