Resim Türk Sanatından İzler

Boyun Eğmeyen “Kayıp” Bir Ruh: Fikret Mualla

“Resim yapmak, resim yaptırmak zengin cemiyetlerin lüksüdür. Öyle ise ben bu lebbeykçi ruhlu cemiyette, şüphesiz ki bir ucubeyim.” Fikret Mualla Fikret Mualla 1903 yılında İstanbul’da doğar. Babası Osmanlı Devleti’nin alacaklarını düzenleyen Duyunu Umumiye’nin ikinci müdürü konumunda olan Mehmet Ekrem Mualla’dır. Annesi…

Yazıyı göster