Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Toba Gölü, dünyanın en büyük (yaklaşık 3000 km2) volkanik çöküntülerinden birisidir.

Toba Volkanı’nda 74 bin yıl önce meydana gelen faaliyet, son 20 milyon yıllık süreçte meydana gelen en büyük volkanik faaliyetlerden birisidir.

Öyle ki, dünyada uzun süreli bir kışa neden olmuştur. (Bunun nedeni, püskürme sırasında ortaya çıkan malzemenin atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engellemesidir.)

Püskürme sonucu çıkan malzemelerle Hindistan’da, Pakistan’da ve körfez bölgesinde ‘kalın bir tabaka’ halinde karşılaşılmıştır.

Daha da ilginci Grönland buz tabakaları içerisinde ve Hint Okyanusu tabanında da bu faaliyete ait volkanik malzemelere rastlanmıştır.

Külleri hava ile geniş alanlara yayılmış ve toplu ölümlere neden olmuştur, dünya üzerindeki insan nüfusu dar boğazdan geçmiş, genetik yapılarında değişikliğe sebep olmuştur.

Patlamanın yaklaşık 2 hafta sürdüğü düşünülmekte ve takip eden birkaç yıl içerisinde ortalama sıcaklığı yaklaşık 3 0C düşürdüğü tahmin edilmektedir.

Büyük patlama sonucu 1000 kilometreküp kül ve taş parçasının atmosfere yayılmasına yol açmıştır.

Bugüne dönersek; Toba’nın 1000 yıl içinde faaliyeti beklenmekte ve bu faaliyet Dünya’yı yine buzul çağına sokacak güçte olacaktır.

74 bin yıl önce gerçekleşen faaliyet, insanlık nüfusunu dar boğaza soktu; insanlar avcı toplayıcı bir yaşam sürüyor, zor şartlara adapte bir şekilde yaşıyorlardı.

Şimdi meydana gelebilecek bir patlamanın sonuçları; konforlu evlerde bir düğmeyi çevirerek ısınmaya alışmış, suyu musluklardan akan, elektriği elinin altında bulunan, başı ağrıdığında sağlık hizmetlerinden rahatlıkla faydalanan, yiyeceği evinden çıkmadan ayağına gelebilen insanlar için çok daha ağır olacaktır.

Zira; zor hayat şartlarına dayanabilecek ne psikoloji, ne vücut sistemine sahibiz…