Vezüv volkanı; İtalya’nın Napoli şehri sınırları içerisinde bulunmakta olan bir aktif volkandır. Oluşumu günümüzden 200.000 yıl önceye tarihlenmektedir. Vezüv volkanını ilginç kılan, Avrupa anakarasında yer alan tek aktif volkan olmasıdır. Yıllar boyunca irili ufaklı olmak üzere sürekli faaliyet göstermektedir.

Bu faaliyetler sırasında yüksekliği sürekli olarak değişmektedir. 1900 yılında yaklaşık 1275 metre iken, 1906’da 980 metreye kadar düşmüş, günümüzde ise 1167 metre olarak ölçülmüştür.

Vezüv’ün insanlığı etkilemiş, bilinen ilk faaliyeti MÖ 79 yılında gerçekleşmiş ve Pompeii, Herculanum ve Stabiae şehirleri insanlarla birlikte lav ve toz bulutu altında kalarak yerle bir olmuştur.

19 saat sürdüğü düşünülen patlamada Pompeii kenti yaklaşık 3 metre kül tabakasıyla kaplanmıştır. Kül bulutunun(nuée ardente) 750 dereceye varan sıcaklığı nedeniyle bölgedeki organik maddelerin pek çoğu karbonize olmuştur. İnsanlar volkandan çıkan aşırı sıcaklık sebebiyle havadaki oksijenin kısmen karbonik hale dönüşmesi sonucu boğulmuşlardır.

Faaliyetler sıklıkla devam etmiştir; 1631 yılındaki patlamada 18000, 1794’de 5700 kişi hayatını kaybetmiştir.

Son faaliyetini ise 1944 yılında gerçekleştirmiş ve sonucunda San Sebastino kasabası harap olmuştur.

Vezüv’ün gelecekte meydana gelecek püskürmelerinde, yaklaşık 3 milyon kişi ciddi şekilde etkilenecektir…

Yapılan çalışmalar, Vezüv’ün orta ila büyük ölçekli bir püskürmesi durumunda ilk 15 dakika içerisinde, volkan kraterini merkez alan yaklaşık 7 km çapında bir alan tamamen yok olabilir. (Dobran vd., 1994).

Söz konusu alan içinde yaklaşık 1 milyon kişi yaşamakta veya çalışmaktadır.

Vezüv ismi ile tarih sayfalarında da karşılaşırız.

Roma İmparatorluğu’na ve kölelik sistemine baş kaldırmış efsanevi lider Spartacus, MÖ 73’te Capua şehrinde bulunan, Quintus Lentulus Batiatus’un gladyatör okulundan kaçan 78 arkadaşıyla birlikte Vezüv Yanardağı’na sığınmış ve isyan ateşini buradan yakmıştır.