Homofobik söylem ve eylemleri, ileri sürülen teorileri ve açıklamaları, homofobik gerilimlerin yaşandığı kurumlar ile sosyal ve coğrafi alanları ele alan Homofobi Sözlüğü, Louis-Georges Tin’in derlemesi Melis Tezkan ve Okan Urun’un dilimize çevirmesiyle Sel Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Homofobik söylem ve eylemleri, ileri sürülen teorileri ve açıklamaları, homofobik gerilimlerin yaşandığı kurumlar ile sosyal ve coğrafi alanları ele alan Homofobi Sözlüğü, bu tutumun kökenlerini ve günümüzdeki gerçekliğini dinden sinemaya, siyasetten gündelik hayata birçok alanda irdeleyip gün yüzüne çıkarıyor.

Bu çalışma homofobi olgusunun daha sağlıklı anlaşılması ve bu olguya karşı uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi için detaylı ve derin bir tarihsel kavrayış kazandırıyor. Eşcinsel pratiklerin doğal görüldüğü toplumlardan, bu pratiklerin şiddetli bir şekilde cezalandırılıp mahkûm edildiği ve hor görüldüğü toplumlara geçişin her merhalesini görünür kılarak homofobinin toplumsal kodlarda daima var olacağı mitini sistematik bir biçimde yıkıyor. Ölümle yaşam, aşağılanmayla onur, kapatılma ve reddetme ile tanınma arasında varlık mücadelesi veren LGBTİ bireylerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de süregelen siyasal karakterdeki özgürleşme mücadelesine katkı sağlayacak bu çalışma, aynı zamanda ön yargılarla mücadele etmek için de son derece önemli bir başvuru kaynağı.

 

“…Öteki’ne bakış nasıl değiştirilir ve saygı, cömertlik ve kardeşlik değerleri gerçekte nasıl hayata geçirilir?
Dışlamanın ve hoşgörüsüzlüğün toplumsal, psikolojik ve siyasi çarkları nasıl yerlerinden oynatılır? Bu eser böyle temel sorulara cevap vermesi bakımından da değerlidir. Çünkü ilerlemek için önce anlamak gereklidir. Geleceğin inşa edildiği her yerde bu değişime katkıda bulunmak için kamu erkinin derneklerle
birlikte kararlılıkla hareket etmesi kesinlikle gereklidir…”