UNESCO ile G7 birliğine üye ülkeler (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD) Floransa’da kültür toplantısı düzenledi.

30 – 31 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantıya üye ülkelerin kültür ve turizm bakanları katıldı. Toplantıya İtalya ev sahipliği yaptı. Toplantıda kültürel mirasların korunması, insan hakları, barış ve ortak değerler hakkında konuşuldu.

Toplantının teması “Halklar arasındaki diyalog için bir araç olan kültür” idi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir silahlı çatışma durumunda kültürel mirasın korunmasının insan hayatının korunması kadar önemli olduğu konuşulmuştu. Bu toplantıda da yine bu fikir üzerinde duruldu.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini oturumun açılışında “Kültür alanında uluslararası koordinasyonu büyük ölçüde güçlendirmeliyiz.” dedi ve kültürler arası anlayışın önemini vurguladı.

Ayrıca 2015 yılında Bağdat’taki kültürel miras saldırıları sonucu oluşturulan “Unite4Heritage” Kampanyasından bahsedildi. UNESCO ile İtalya kültürel mirasın korunması ve yasa dışı ticarete karşı müdahale için “Task Force Unit4Heritage” Kampanyasını başlattı.

UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova “Uluslararası toplumlar arasında kültürel mirasların yok edilmesi konusunda farkındalık yaratmak adına gösterdiği gayretli çabalar adına İtalya’ya teşekkür etmek istiyorum.” dedi.