Felsefe Sözlüğü, Abdulbaki G., Serkan U., Erkan U, Hüsrev Y.

Felsefeye Giriş, Nigel Warburton

Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele, M. Bruce, S. Barbone

Antik Felsefe, Walter Kranz

Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Laertios Diogenes

Miletli Filozoflar: Thales, Anaksimandros Ve Anaksimenes, Kadir Çüçen – Harun Tepe

Platon Öncesi Filozoflar, Friedrich Nietzsche

Doğa Hakkında, Parmenides

Fragmanlar, Herakleitos

Menon, Sokrates

Phaidon, Sokrates

Şölen, Sokrates

Protagoras, Sokrates

Sokrates’in Savunması

Devlet, Platon

Yasalar, Platon

Platon, Frederich Copleston

Nikomakhos’a Etik, Aristoteles

Metafizik, Aristoteles

Aristoteles, Frederich Copleston

Plotinos Ya Da Bakışın Saflığı, Pierre Hadot

Doğa Araştırmaları, Seneca

Felsefenin Tesellisi, Boethius

Kendime Düşünceler, Marcus Aurelius

Helenistik Felsefe, Frederich Copleston

Ortaçağ Felsefesi, Alain de Libera

İtiraflar, Augustinus

Ütopya, Thomas More

Yöntem Üzerine Konuşma, Rene Descartes

Meditasyonlar, Rene Descartes

Ethica, Baruch Spinoza

Spinoza, Frederich Copleston

Monadoloji, Gottfriedd Leibniz

Leviathan, Thomas Hobbes

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, John Locke

İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir Deneme, George Berkeley

İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, David Hume

Saf Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant

Yargı Yetisinin Eleştirisi, Immanuel Kant

Kant, Frederich Copleston

Ya / Ya Da, Søren Kierkegaard

Korku ve Titreme, Søren Kierkegaard

Kaygı Kavramı, Søren Kierkegaard

Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Søren Kierkegaard

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, Arthur Schopenhauer

Parerga ve Paralipomena, Arthur Schopenhauer

Tinin Fenomenolojisi, G. W. F. Hegel

Alman İdealizmi, Frederich Copleston

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche

Şen Bilim, Friedrich Nietzsche

İnsanca Pek İnsanca, Friedrich Nietzsche

Ahlakın Soykütüğü Üzerine, Friedrich Nietzsche

Deccal, Friedrich Nietzsche

Güç İstenci, Friedrich Nietzsche

Tractatus Logico Philosophicus, Ludwig Wittgenstein

Batı Felsefesi Tarihi, Bertrand Russell

Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Wilhelm Dilthey

Sisifos Söyleni, Albert Camus

Veba, Albert Camus

Düşüş, Albert Camus

Yabancı, Albert Camus

Başkaldıran İnsan, Albert Camus

Varlık ve Hiçlik, Jean-Paul Sartre

Bulantı, Jean-Paul Sartre

Duvar, Jean-Paul Sartre

Felsefe Konuşmaları, Karl Jaspers

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husser

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger

İnsanlık Durumu, Hannah Arendt

Kötülüğün Sıradanlığı, Hannah Arendt

Gramatoloji, Jacques Derrida

Bilginin Arkeolojisi, Michel Foucault

Kelimeler ve Şeyler, Michel Foucault

Tanrı, Ölüm ve Zaman, Emmanuel Levinas

Fark ve Tekrar, Gilles DeleuzeFelsefe Nedir?, Gilles Deleuze – Felix Guattari