Elektromanyetik alan terimini hayatımıza Einstein tarafından 1905’te sokuldu.

Dahi fizikçi elektrik ve manyetizmayı birleştirmeyi başardığında 26 yaşındaydı!

Peki nedir bu elektromanyetik alan?

Kabaca açıklamak gerekirse, uzayda içinden geçtikleri bölgeye etki eden, elektrik ve manyetik çizgilerden oluşan bir tür dalga diyebiliriz.

Örneğin kuzey ışıkları. Örneğin bir mıknatıs tuttuğunuzda demir tozlarının aldığı şekil. Elektromanyetik alan çizgilerine birebir şahitlik ettiğimiz anlardır. Sonraki zamanlarda Maxwell elektromanyetik dalgaların sabit bir hızda, sonraları ise ışık hızına yakın bir hızda yol aldığını bir kuram ile ortaya koymuştur.

Maxwell görülebilir ışığın bir tür elektromanyetik dalga olduğunu anladı, bu dalganın retinadaki kimyasallarla tepkiyerek görme yetisine olanak sağladığı anlaşıldı.

Elektromanyetik dalgaların -görülebilir ışık dahil- sürekli bir hareket içerinde olduğunu, bir yerden bir yere duraksız hareket ettiğini yine Maxwell ortaya koymuştur.

Yukarıdaki tüm bilgileri tek bir cümlede toplayacak olursak; elektromanyetik dalgalar hiç durmadan, hiç hızlanmadan ya da yavaşlamadan ışık hızına yakın bir hızda hareket halindedir.