Homo Rudolfensis

homo-rudolfensis

İsmini, ilk izlerinin bulunduğu bugün Kenya’da Turkana Gölü olarak bilinen eski adıyla Rudolf Gölü’nden almıştır. Günümüzden 1,9 ile 1,6 milyon yıl önce Rudolf Gölü çevresinde yaşamış bir türdür. Bilinen en eski türlerden birisidir.

Homo Habilis

homo-habilis

 

Günümüzden yaklaşık 2.5 ila 1.8 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen ‘Homo Habilis’in, bilinen ilk insansı olduğu düşünülmektedir. Primat geçişinin en önemli örneklerindendir. Oldukça kısa boylu ve kolları uzundur. Küçük kafatası dolayısıyla, beyni de oldukça küçüktür. Oldukça kısıtlı şekilde de olsa taş aletler kullandıkları düşünülmektedir. Kalıntıları Tanzanya’da Olduvai Boğazı’nda bulunmuştur.

Homo Ergaster

homo-ergaster

Bazı araştırmacılara göre bilinen en eski ‘gerçek’ insan türüdür. Çalışan insan olarak bilinir. Taş aletleri akılcı bağlamda kullanmışlardır. Kendinden önceki türlere göre oldukça büyük bir beyin yapısına sahiptir. Erkek bireylerin boyları yaklaşık 185-190 cm dolaylarında olduğu ortaya konulmuştur, bu durum dönemi için oldukça iri yapılı olduğunu göstermektedir.

Homo Erectus

homo-erectus

Günümüzden yaklaşık olarak 2 milyon yıl önce ortaya çıkmış olduğu düşünülmektedir. Modern insanın atası olarak görülmektedir.

Doğa Afrika’da ortaya çıkmasının ardından göç etmiş bir türdür. Asya’da ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde izlerine rastlanmıştır. Ateşi kullandığı, silahlar yapıp avlandığı bilinmektedir. Kalıntılarına ilk olarak 1890’lı yıllarda Cava Adası’nda rastlanmış, izleyen dönemlerde Pekin, Cezayir ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de bulunmuştur.

Homo Georgicus

homo-georcius

Gürcistan’ın Dmanisi bölgesinde keşfedilmiş ve bu ismi almıştır. Afrika dışına göç etmiştir. Üzerinde tartışmalar ve çalışmalar devam etmektedir.

Homo Antecessor

homo-antecessor

Günümüzden yaklaşık 1.2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Homo Antecessor kalıntıları İspanya’da Atapuerca mağaralarında bulunmuştur. Batı Avrupa’da bulunan ilk insan türü olduğu düşünülmektedir.

Homo Heidelbergensis

homo-hedidelbergensis

Kalıntıları 1907 yılında Almanya Heidelberg yakınlarında bulunmuştur. Günümüzden 600 bin ile 200 bin yıllar arası bir dönemde Homo Erectus’un Avrupa’da yaşamış bir alt türü olduğu düşünülmektedir. Otto Schoetensack tarafından keşfedilmiş ve isimlendirilmiştir.

Homo Neanderthalensis (Neandertal)

Homo neanderthalensis adult male. Reconstruction based on Shanidar 1 by John Gurche for the Human Origins Program, NMNH. Date: 225,000 to 28,000 years.

Günümüzden yaklaşık 250 bin yıl önce ortaya çıkmış ve 28 bin yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüş insan türüdür. Bazı araştırmacılara göre modern insanın atası olarak görülmektedir. Günümüz insanından farkları, fiziksel olarak biraz daha güçlü ve kafatası ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır.

Öncüllerine göre oldukça zeki bir türdür. İleri seviyede bir kültür yapıları olduğu düşünülmektedir. Ivan Turk ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Almanya’nın güneyinde Hohle Fels mağarasında bir flüt bulunmuştur. Akbaba ve mamut kemiklerinden yapılmış flütün yaklaşık 43 bin yıllık olduğu saptanmıştır.

Çalışmalar Neandertallerin, komplike düşünme gerektiren faaliyetler ortaya koyduğunu gösteriyor. Ölülerini gömdükleri, takılar tasarladıkları bilinmektedir. Yapılan kazılarda bir dikiş iğnesine rastlanmıştır, muntazam bir şekilde yapıldığı görülmüştür. Tüm bu buluntular Neandertal türünün zeka ve beceri seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Homo Saphiens Idaltu

homo-saphiens-idatu

İlk olarak izlerine 1997 yılında Etiyopya’da rastlanmıştır. Yaklaşık 154 bin ile 160 bin yılları arasında yaşadığı saptanmıştır. Homo sapiens türünün alt varyantlarından birisidir. Bu ‘yaşlı bilge adam’ homo sapiens saphiens’in (farkındalığın farkında olan insan) yani bizlere en yakın tür durumundadır.

Her tür farklı nedenlerde dünyadan silindiler. Şu an yaşayan tek insan türü Homo Sapiens Sapiens,- modern insan- doğaya karşı bir savaşa girişmiş durumda.

‘Düşencenin üzerine düşünebilen insan’ tabii dengeyi bozma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, kendi sonunu kendisi hazırlıyor.

Zeka ve becerisini bu yönde kullanmaya devam etmesi durumunda, yukarıdaki türlerin arasına Homo Sapiens Sapiens türünün de eklenmesi olası görünüyor.