”Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ü hangi sıfatlarla anlatırsak anlatalım eksik kalacak. O, vatan sevgisi kadar çocuk sevgisine sahipti. Biliyordu ki vatanını genç beyinler kurtaracaktı. Himayesine aldığı nice çocuğu gelecek sahibi yaptı. Sabiha Gökçen gibi tarihe geçenler de onu haklı kıldı. Daima halkın içindeydi. Çiftçiyi, öğretmeni, doktoru, çocuğu kısacası her kademeden her yaştan insanın görüşleri onun için kıymetliydi. Nitekim toplumda birlikteliği sağladı ve “Cumhuriyet” onun liderliğinde hepimizin eseri oldu.

Atatürk’ün devlet adamlığının yanında insani yönlerini de göreceğiniz fotoğraflar ile sizi baş başa bırakıyoruz.