Hayvan Hakları

Kurban Ritüelinin Kökenleri

Hemen her toplumda kurban ritüelinin varlığına tanıklık ederiz. Bu dinî davranışı açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülür. Bazılarına göre Tanrı’ya adanmışlığın tezahürü, bazılarına göreyse toplumsal şiddetin bertarafı… Bu yazıda kurban ritüelinin tarihsel arka planını ve günümüzdeki yansımasını tartışacağım. Oedipus Kompleksi…

Yazıyı göster
Hayvan Hakları

Veganlık Anlatımında Yöntem Meselesi

Veganlık anlatımında yöntem meselesi tartışmalıdır. Kimileri doğrudan ve tavizsiz veganlık anlatımını tercih ederken kimileri de veganlığa geçişin bir süreç olduğunu kabullenerek aşamacı yaklaşımları mazur görür. Elbette her vegan, yeryüzündeki bütün hayvanlar için koşulsuz özgürlük talebinde bulunur. Bir hayvan hakları savunucusu…

Yazıyı göster
Hayvan Hakları

Domuzun Hikâyesi

Tarihte insan-hayvan ilişkileri hep sancılı seyretmişti. İnsanlar, hayvanları çoğunlukla kendisinden aşağıda mahluklar olarak görüyordu, ta ki yakın bir tarihe kadar… Hayvan haklarının tartışılmaya başlamasıyla, hayvanların da tıpkı insanlar gibi hisseden canlılar oldukları anlayışı gündeme geldi. Fakat bu aksiyondan her hayvan…

Yazıyı göster
Hayvan Hakları

Hayvan Yemenin Korkunç Sıradanlığı: Kayıp Gönderge

Carol J. Addams’ın kaleme aldığı Etin Cinsel Politikası’nda karşılaştığımız “kayıp gönderge”, sıradan fakat korkunç alışkanlıklarımızı açıklamak için ipuçları veriyor. Kayıp Gönderge Nedir? Kayıp gönderge hakkında ufak bir tanımlamayı bizzat yazardan okuyalım: “Kayıp gönderge, eti yiyeni hayvandan, hayvanı da nihai üründen…

Yazıyı göster