İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri, hayatı ve hakkında yazılanlar ile ilgili bilgiler internet ortamında erişime açıldı.

Tanpınar’ın hayatı, eserleri, enstitüde yer alan bilgileri, fotoğrafları, müsveddeleri, kitap taslakları, not defterleri, edebiyat tarihinin ikinci cildine hazırlığı olduğu tahmin edilen bir dosya, ‘Aydaki Kadın’la ilgili parçalar, ‘Mösyö Teste’ çevirisine ait çokça çalışma ve Tanpınar’ı okuma kılavuzu dahil olmak üzere birçok zengin içerik http://www.tanpinarmerkezi.com/ da okuyucularla buluşmak için büyük bir titizlik ile hazırlandı. Bu bilgilerin erişime açılmasıyla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine çalışmaları olan yetkin kişilerin hazırladığı içerikler ile Tanpınar’ın hayatındaki belirsiz kara delikler aydınlatılabilecek.


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait belge, not ve fotoğraflarından oluşan arşivin dijital ortama aktarılması projesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fikret Turan’ın onayıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün işbirliğiyle 2016 sonbaharında gerçekleştirildi. Çalışma ekibinde Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı), Prof. Dr. Tûba Karatepe (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi), Arş. Gör. Zeynep Zengin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı ), Arş. Gör. Varol Saydam (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi), Neşe Pelin Kaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, YL), Yakup Selçuk Yıldırım (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım, YL), Serhan Uran (İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi), Banu İşlet (Suat’ın Mektubu) yer aldı. Proje ekibi ayrıca, Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezinin kuruluşu için de çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Kaynaklar : http://www.tanpinarmerkezi.com/ , http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/tanpinar-arsivi-acildi/7440