19. yüzyılda orta sınıfın güçlenmesiyle birlikte Fransız resminde de yaygınlaşan tür, Manet ve Courbet gibi sanatçıların gerçekçilik anlayışlarıyla birlikte daha ayrıntıcı bir hal almıştır. Bu anlayışla beraber ressamlar kendilerine sipariş veren kişileri kilisede, evlerinde, mutfaklarında ve yatak odalarında bile gözlemlemişlerdir.

Manet – Olympia

 

Manet – Emile Zola’nın Portresi

 

Manet – Folies Bergere’da Bir Bar

 

Courbet – Sanatçının Atölyesi

 

Courbet – Tahıl Elekleri

Delacroix’nın cariye resimlerinde kullandığı mekan çerçevesi ile birlikte enteriyör resimleri erotik bir atmosfer kazanırken, Batı’ya yayılmakta olan oryantalizm de kendini ilk bakışta belli etmektedir.

Delacroix – Büyük Odalık

 

Delacroix – Sardanapalus’un Ölümü

 

Delacroix – Türk Hamamı

19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan izlenimcilik akımı etkisi ile iç mekan da resme hakim olan ışık, nesneler ve figürler kadar önem kazanmıştır.

Degas – Dans Sınıfı

 

Degas – New Orleans Pamuk Borsası

 

 

Renoir – Piyanoda İki Genç Kız

 

Renoir – Kitap Okuyan Genç Kadın

Van Gogh ise kendinden önceki sanatçılar gibi figürleri kullanarak ortaya koyduğu enteriyör resimlerin yanı sıra, boş bir odanın veya tek başına bir iskemlenin ruh durumu figürleri aratmayacak kadar zengindir.

 

Van Gogh – Patates Yiyenler

 

Van Gogh – Yatak Odası

 

Van Gogh – İskemle

20. yüzyılda ise Pieter Bonnard ve Matisse resmettikleri boş odalar ile Van Gogh’un izinden giderken, zengin renkler ve dekoratif ögelere yer verilen “entimist” türünü yaratmışlardır. Ayrıca bu yapıtlar üretilirken Matisse ile fovizm akımı ortaya çıkmıştır.

Pieter Bonnard – Ayakta Çıplak

 

 

Matisse – Kırmızı Oda

 

Matisse – Dans

Yine aynı yüzyılda resim dışında yerleştirme ve birleştirme tekniklerinin bütünleşmesiyle birlikte çevresel sanat ortaya çıkmış ve enteriyör türü günümüze kadar bu şekilde evrilerek kendini göstermiştir.

Gerhard Richter – 4 Glasscheiben

 

Cornelia Parker – Cold Dark Matter: An Exploded View

 

Baptiste Debombourg – Turbo

 

Baptiste Debombourg – Aerial