Tiffany Watt Smith’in tarafından kaleme alınan ve Hale Şirin’in dilimize çevirdiği duyguların dil ile ilişkisini inceleyen Duygular Sözlüğü, Kolektif Kitap tarafından yayımlandı.

Kitabın konusunu incelerken çarpıcı bir tanıtım metni bizi karşılıyor:

“Bugün dünyanın çok farklı coğrafyalarında, çok farklı kültürlerinde yaşanmakta olan sayısız duygunun içerisinden seçilmiş 154 duygudan oluşan Duygular Sözlüğü, Antik Yunan mahkemelerinde ağlayan jürilerden cesur, sakallı Rönesans kadınlarına, 18. yüzyıl doktorlarının kalbi titreten duygularından Darwin’in Londra Hayvanat Bahçesi’nde kendi üzerinde yaptığı deneylere, I. Dünya Savaşı sonrası bunalıma giren askerlerden günümüzün sinirbilim ve beyin görüntüleme kültürüne duyguların nasıl algılandığı ve yaşandığı hakkında. Üzülen, somurtan, ürken, sevinen bedenlerimizin nasıl farklı şekillerde bu dünyada var olduğu; ahlaki ve siyasi hiyerarşileriyle, cinsiyet, cinsellik, ırk ve sınıf hakkındaki varsayımlarıyla, felsefi görüşleri ve bilimsel kuramlarıyla dünyanın bizim içimize nasıl yerleştiği hakkında.”

Temmuz ayının raflarını süsleyen “Duygular Sözlüğü” sizi “Acımadan Zevklenmeye” davet ediyor.