Beşiktaş Belediyesi tarafından, PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteğiyle düzenlenen ödül, yaşadığı dönemde “Yaşayan En Büyük Şair’’ sıfatıyla da onurlandırılan Dağlarca’nın anısını yaşatmak, Türk şiirinin gelişimine katkıda bulunmak ve şiiri hayata daha çok katmak amacıyla veriliyor.

Başvuruları 20 Eylül 2017’de bitecek olan, 3. Dağlarca Şiir Ödülü’ne, ilk baskısı 2016 Ağustos – 2017 Ağustos tarihleri arasında yayımlanan yapıtlarla başvurulabilecek. Ödül, yayımlanmış kitaplara verilecek.Seçici Kurul’da bulunan isimlerse şunlardır: Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen, Tarık Günersel.

İlk kez 2015’te düzenlenen Dağlarca Şiir Ödülü’nü Şükrü Erbaş “Pervane” ve Ömer Erdem ise “Pas” adlı kitaplarıyla paylaşmışlardı. 2016 yılında ise Adnan Özer “Yol Şarkıları”, Cenk Gündoğdu ise “Harap” adlı kitaplarıyla ödüle değer görülmüştü.

“Türkçem benim ses bayrağım” diyerek yüzü aşkın kitabıyla Türkçenin ses bayrağını yaşamı boyunca yükseklerde dalgalandıran Fazıl Hüsnü Dağlarca, 103 yıl önce doğduğu yer olan Beşiktaş’ta, adına düzenlenen etkinliklerle yaşamaya, yaşatılmaya devam ediyor.

Adaylık Koşulları
1)Ödüle ilk baskısı 2016 Ağustos – 2017 Ağustos tarihleri arasında yayımlanan yapıtlarla başvurulabilir. Ödül, yayımlanmış yapıtlara verilecektir.
2)Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katılamaz.
3)Bir kitap, şairi dışında başka kişi ya da kurumlar tarafından da aday gösterilebilir.
4)Ödüle başvuracak ya da aday gösterilecek kişinin, kitap olarak basılmış bandrollü yapıtının veya yapıtlarının her birinin 8 adedini, kişinin özgeçmiş yazısıyla ve iletişim bilgileriyle birlikte teslim edilmesi ya da gönderilmesi gerekir.
5)Başvurular, 20 Eylül 2017 tarihinde sona erer. Bu süre Seçici Kurul tarafından uzatılabilir.

Ödül Koordinatörlüğü
1)Ödül Koordinatörlüğü başvuruların yönetmelik koşullarına uygun olup olmadığını inceler ve koşullara uygun olmayanları geçersiz sayar. Her iki biçimde de kitaplar başvuranlara geri verilmez.
2)Ödül Koordinatörlüğü, zaman zaman ödülün amacı, başvuru koşulları, seçiciler kurulu ve adaylıklar konusunu açıklayarak, adaylara (Aday olmak veya aday göstermek isteyenlere) medya yoluyla açık çağrıda bulunur.
3)Biçim açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtları, Seçiciler Kurulu’na sunar.

Başvuru Adresi
Zarfların üzerine mutlaka “3. Dağlarca Şiir Ödülü Yarışması” notu düşülmelidir.

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak, No: 1, Beşiktaş-İstanbul

Tel : (0212) 319 42 42
E-Posta: daglarcasiirodulu@gmail.com

Seçici Kurulun Çalışması
1)Seçici Kurul, Ödül Koordinatörlüğü’nün -Beşiktaş Belediye Başkanlığı- davetiyle toplanır, çalışma takvimini hazırlar. Kurul, bağımsız bir biçimde kararını verir.
2)Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır.
3)Seçici Kurul karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.
4)Ödüle yeterli başvuru olmaması durumunda Seçici Kurul üyelerinin her biri en az ikişer yapıt önererek, bunlar arasından seçilecek olanlara ödülü verebilir.
5)Bu kitaplar Ödül Koordinatörlüğü tarafından sağlanarak kurul üyelerine gönderilir.
6)Toplantıya katılamayan Seçici Kurul Üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurula verilmek üzere Ödül Koordinatörü’ne gönderir.
7)Seçici Kurul kararı kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Ödül
Ödülü kazanana “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile 15.000 TL (on beş bin) para ödülü verilir.
Ödülün birden fazla kişiye/yapıta verilmesi halinde ödül miktarı eşit olarak paylaştırılır.

Ödül Koordinasyonu
Ödül Koordinatörü ve organizatörünü Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı belirler. Ödül Koordinatörü Yasemin Arpa’dır.
Ödül Koordinatörü, Seçici Kurul üyeleri arasında iletişim sağlanması, ödülle ilgili her türlü çalışma ve duyuruların öngörülen sürelerde etkin biçimde yapılmasından sorumludur.

Ödül Töreni
Ödül, Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikle birlikte ödül sahibine sunulacaktır.